Stöld, rån & tillgrepp

Är du misstänkt för stöld, rån eller annan tillgreppsbrottslighet?

Om du är misstänkt för stöld, grov stöld, rån, grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel eller egenmäktigt förfarande så ska du ha en försvarsadvokat.


I Brottsbalkens åttonde kapitel beskrivs de situationer som utgör ett straffbart tagande av något utan tillstånd.


Försvarsadvokatens roll är att bevaka dina rättigheter och verka för en frikännande dom när du förnekar misstankarna. En duktig försvarare ska även veta och kunna framföra argument för att övertyga domstolen om att åklagaren rubricerat en misstanke mot dig fel. Det kan vara fråga om en grov stöld som egentligen borde rubriceras som en stöld av normalgraden och därmed ett mycket lägre straffvärde. Rubriceringen kan påverka hur kännbart straff domstolen dömer ut men också vilka påföljds alternativ som aktualiseras.    


Det är viktigt att ta kontakt med en försvarsadvokat i ett så tidigt skede som möjligt om du blir misstänkt för brott. Eftersom åklagarens misstanke redan börjat ta form vid det första förhöret bör du begära att få ta med dig din advokat vid detta tillfälle oavsett om du har en offentlig eller privat försvarare. Om du är misstänkt för stöld, rån eller annan tillgreppsbrottslighet så ta kontakt med oss på advokatfirman direkt. Vi kan hjälpa dig så att du har en erfaren försvarsadvokat vid din sida från början.

Våra tjänster

Narkotikabrott

Är du misstänkt för narkotikabrott?

Läs mer
Narkotikabrott
Sexualbrott

Är du misstänkt eller har du utsatts för våldtäkt, sexuellt ofredande eller annan liknande brottslighet?

Läs mer
Sexualbrott
Brottmål

Är du misstänkt för brott eller brottsoffer?

Läs mer
Brottmål
Särskild företrädare - SF

När ett barn har utsatts för brott

Läs mer
Särskild företrädare - SF
Misshandel

Är du misstänkt eller har du utsatts för misshandel?

Läs mer
Misshandel
Ekobrott

Är du misstänkt för ekonomisk brottslighet, t.ex. bokföringsbrott eller skattebrott?

Läs mer
Ekobrott