ADVOKATER SOM STÅR UPP FÖR DIG

Senaste händelserna

Prövningstillstånd - förhör utan försvarare

Advokat Martin Orler fick prövningstillstånd i hovrätten. Frågan gäller om förhör med en tilltalad ska få läsas upp i domstol om förhöret har genomförts utan försvarare närvarande, detta när den tilltalade inte entydigt avsagt sig rätten till försvarare.

Läs mer

Frikännande dom i penningtvättmål

Johan Cahps klient åtalades för penningtvätt.

Läs mer
läs alla nyheter