Om Juristhuset

justice-picture-id504881990

Alla ska vara lika inför lagen – oavsett kunskapsnivå och ekonomiska förutsättningar.

Vi verkar för våra klienters bästa. Advokatbyrån grundades 1972 av advokat Henning Sjöström. Henning har under åren drivit flera av massmedia uppmärksammade mål, däribland ombud för Björn Borg, de drabbade av Estoniakatastrofen, Neurosedynmålen, Haijbymålet m.fl.

Uppmärksamheten och framgångarna vi åtnjutit sporrar oss att fortsätta vara den advokatbyrå som envist kämpar för sina klienters rätt och rättigheter. Vi är verksamma inom ett stort antal rättsområden och där våra medarbetare specialiserat sig på allt från brottmål och familjerätt till affärsjuridik och skatterätt. Vi utser en för dig väl lämpad medarbetare som har kännedom om liknande fall och kunskap inom området. Vår ambition är att tillgodose behovet av juridisk vägledning och kunskap för alla behov – från enskilda privata fall till företag.