Arbetstillstånd

Tillbaka till arkivet

Beviljat arbetstillstånd inom 10 dagar

En arbetsgivare önskade anställa en utlänning. Biträdande jurist Diyar Bedirhanoglu, som tidigare arbetat för att Juristhuset skall certifieras av Migrationsverket, ansökte om arbetstillstånd för sökanden. Med anledning av Juristhusets certifiering och den korta handläggningstiden beviljades sökanden arbetstillstånd bara 10 dagar efter förstagångsansökningen till Migrationsverket.