Misshandel

Är du misstänkt eller har du utsatts för misshandel?

Om du misstänks för misshandel ska du ta kontakt med advokatfirman. En av våra försvarsadvokater kan då hjälpa dig med att få en offentlig försvarare förordnad. 


Om du blivit utsatt för en misshandel ska du ta kontakt med en av våra advokater eller biträdande jurister, de kan hjälpa dig med att få ett målsägandebiträde. 


Oavsett om du misstänks eller har blivit utsatt för en misshandel har du behov av en kunnig advokat eller biträdande jurist som kan företräda dina intressen. Det juridiska arbetet består i att klargöra vad som påstås ha hänt och vilka förmildrande eller försvårande omständigheter som föreligger i just ditt ärende. 


För dig som är misstänkt kan det finnas en invändning om nödvärn och det är då angeläget att säkra sådan bevisning innan det gått för lång tid. Det kan även vara så att den misstänkte själv blivit utsatt för brott och det är viktigt att veta att en motanmälan inte alltid upprättas per automatik. Detta är bara ett fåtal av sådana åtgärder som kan få stor betydelse senare under processen.


För dig som blivit utsatt för en misshandel finns det behov av en advokat eller biträdande jurist som kontrollerat att skador dokumenterats och tillförts ärendet korrekt. Ditt målsägandebiträde ser också till att ditt eventuella skadeståndsanspråk förs fram och informerar dig om vilka anspråk du har möjlighet att framföra. 


Vem du än är så har du, precis som de allra flesta i din situation, ett behov av stöd. Vi på advokatfirman anser att ett sådant stöd bäst lämnas av den som är specialiserad på brottmål, någon som inte bara har juridisk kunnande utan också en förståelse för din situation. Med en försvarare eller ett målsägandebiträde från vår advokatfirma så kan du känna dig trygg med att du har någon vid din sida som vet vilka beslut och åtgärder som behöver vidtas och någon som alltid sätter dina intressen i främsta rummet.  


Det är inte i alla situationer som en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde förordnas, ta därför kontakt med oss på advokatfirman så vi kan hjälpa dig att se efter vilka rättigheter du har.

Våra tjänster

Narkotikabrott

Är du misstänkt för narkotikabrott?

Läs mer
Narkotikabrott
Sexualbrott

Är du misstänkt eller har du utsatts för våldtäkt, sexuellt ofredande eller annan liknande brottslighet?

Läs mer
Sexualbrott
Brottmål

Är du misstänkt för brott eller brottsoffer?

Läs mer
Brottmål
Särskild företrädare - SF

När ett barn har utsatts för brott

Läs mer
Särskild företrädare - SF
Stöld, rån & tillgrepp

Är du misstänkt för stöld, rån eller annan tillgreppsbrottslighet?

Läs mer
Stöld, rån & tillgrepp
Ekobrott

Är du misstänkt för ekonomisk brottslighet, t.ex. bokföringsbrott eller skattebrott?

Läs mer
Ekobrott