Migrationsrätt

Visste du att du har rätt att ta hjälp av ett ombud om du exempelvis inte är nöjd med ett beslut som fattats av Migrationsverket? Vi kan även hjälpa dig med andra typer av ärenden inom migrationsmål, som

  • Uppehållstillstånd
  • Visum
  • Medborgarskap
  • Arbetstillstånd
  • Anhöriginvandring
  • Asylrätt

Vad är migrationsrätt?

Att bo, arbeta och leva i Sverige är en dröm för många människor runt om i världen och det är inte så konstigt. Vårt land är ett av de tryggaste länderna i världen med hög levnadsstandard för alla. Människors resa hit ser dock oftast helt olika ut. Oavsett anledning så möts man oftast av den långa, byråkratiska rättsprocess som sällan är lätt att navigera. Vi på Juristhuset kan bistå med juridisk rådgivning, representation och en vägledande hand.


Migrationsrätt är ett stort område som behandlar de utländska medborgarnas rättighet att få vara i vårt land. Migrationsrätten innefattar bland annat asyl, uppehållstillstånd och medborgarskap, för att nämna några delar. Alla migrationsärenden tas om hand av Migrationsverket. Är man inte nöjd med deras beslut så kan ärendet gå vidare till Migrationsdomstolen och, i vissa fall, Migrationsöverdomstolen.


De bästa förutsättningarna för att lyckas

Att hamna i ett nytt land är inte alltid det lättaste, oavsett om det handlar om att flytta till eller från Sverige. Genom att vända dig till en av våra erfarna advokater ger du dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas. En del mål inom migrationsrätt och asylrätt ger dig rätten till ett offentligt biträde. Det innebär att staten betalar för din advokat eller jurist. Om just ditt ärende inte ger dig rätt till ett offentligt biträde så kan vi fortfarande representera dig fast som privat ombud. Då står du själv för kostnaden.


Välkommen att läsa mer om alla våra olika rättsområden här nedan.

För allmäna frågor

Skicka ett meddelande till oss på Juristhuset.

Våra tjänster

Familjerätt

Läs mer
Familjerätt
Affärsjuridik

Vad är affärsjuridik?

Läs mer
Affärsjuridik
Arbetsrätt

Vad är arbetsrätt?

Läs mer
Arbetsrätt
Arvsrätt och testamente

Arvsrätten reglerar vad som ska hända med din kvarlåtenskap när du inte längre finns. Arvsrätten kan fördelas genom ett testamente men regleras även i svensk rätt genom ärvdabalken

Läs mer
Arvsrätt och testamente
Civilmål

Juristhuset är en fullservicebyrå och kan därför tillhandahålla rådgivning och juridiska ombud inom praktiskt taget samtliga juridiska områden

Läs mer
Civilmål