Michael är firmans stjärnadvokat, med omfattande erfarenhet av de flesta rättsområden. Michael arbetar bl.a. med arbetsrättsliga tvister och är särskilt inriktad mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Michaels klientlista är lång och han har tagit strid med några av de största och mest inflytelserika institutionerna såväl inom som utanför Sveriges gränser. Michael har en bred kompetens och erfarenhet. Michael begärs regelbundet av klienter i större mål som uppmärksammas av media. Michael representerar precis allt det som är rätt med vår advokatfirma eftersom han precis som David alltid står stadigt i slaget mot Goliat.

  • Michael åtar sig uppdrag som:
  • Offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Målsägandebiträde
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
  • Arbetsrätt
  • Allmän praktik