Sen rättvisa är ingen rättvisa. Mark Safaryan är inte rädd för att stå upp för sina klienter. Mark har under senare år haft en rad uppmärksammade mål. Mark Safaryan har juristexamen från Stockholms Universitet och anslöt sig till oss i början av 2018. Mark har lång erfarenhet av att arbeta med tvistelösning, straffrätt samt asyl och migrationsrätt. Inom migrationsrättens område har Mark lyckats få prövningstillstånd i ett förvarsmål hos Migrationsöverdomstolen. Han har utom svenskan armeniska, ryska och engelska som sitt arbetsspråk. Mark åtar sig uppdrag över hela Sverige.

  • Mark åtar sig uppdrag som:
  • Offentlig och privat försvarare i brottmål 
  • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
  • Offentligt biträde i migrationsärenden
  • Offentligt biträde i förvarsärenden (i frågor om verkställighet av utvisning- och avvisningsbeslut)
  • Allmän praktik