Kristina har arbetat på advokatbyrå i över 30 år och använder sin kunskap för att skydda och värna om dina och ditt företags rättigheter. Hennes hjärtefrågor är särskilt den enskilda individen men även individens roll som företagare. Kristinas engagemang för rättvisa är stort och högt värdesatt här på advokatfirman. Utöver alla sena kvällar på advokatfirman ägnar hon även en del av sin fritid till pro bono arbete på advokatjouren i Högdalens och Älvsjös bibliotek.

 • Kristina åtar sig uppdrag som:
 • Offentlig och privat försvarare i brottmål
 • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
 • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
 • Offentligt biträde enligt utlänningslagen
 • God man enligt samägandelagen
 • Civilrättsliga tvister
 • Ekobrott
 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • Likvidator
 • Allmän praktik

Ring Kristina Ståhl von Gaffron för ett överenskommet fast pris för upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev, gåvobrev samt övriga civilrättsliga avtal.