Från den svenska kasinostaden Sundsvall kommer vår mångårige medarbetare Kjell Nordenås. Kjell är en av våra mest erfarna och rutinerade advokater och processförare och har belönats med flera prövningstillstånd i Högsta domstolen i olika principiella frågor. Kjell är mycket engagerad och lägger alltid ner ett stort arbete på att förbereda sin klients talan. Han är även Magister i EU-rätt. Vid sidan om juridiken har han sedan tidiga barnsben ett brinnande intresse för så kallade veteranfordon i allmänhet och där hjärtat klappar extra för ett tyskt bilmärke.

  • Kjell åtar sig uppdrag som:
  • Offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • Allmän praktik
  • Arbetsrätt
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
  • Fel i fastighet
  • Fordringstvister
  • Kommersiella tvister