Johan Lindbo anslöt sig till advokatfirman redan 1986. Efter bara tre år i karriären på advokatfirman vann Johan mot Riksåklagaren i Högsta domstolen i ett mål om grovt narkotikabrott. Med över 30 års erfarenhet som försvarsadvokat och affärsjurist är Johan såväl vis som vass av erfarenhet. Johan är så rutinerad att vi alla förvånas av det faktum att han inte föddes på advokatfirman. Men oavsett vart Johan föddes så står det klart att det skulle kännas otänkbart utan vår goda kollega. 

  • Johan åtar sig uppdrag som: 
  • Offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
  • Offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LRV och LPT
  • Allmän praktik