Johan är advokatfirmans orädde försvarare, med preciserade och kraftfulla attacker inger Johan respekt i alla han möter. Johan kör ett brutalt tekniskt försvar såväl i som utom rättssalen. Klientens rätt tar Johan på största möjliga allvar och han har inget överseende med de som försöker inskränka dessa. När Johan inte är upptagen med att få sina klienter frikända leder han Hellas Handboll mot nya segrar.

  • Johan åtar sig uppdrag som:
  • Offentlig och privat försvarare i brottmål samt EKO-brottmål
  • Målsägandebiträde