Ekobrott

Är du misstänkt för ekonomisk brottslighet, t.ex. bokföringsbrott eller skattebrott?

Ekonomisk brottslighet, s.k. ekobrott i vardagligt tal, är ingen egen brottsrubricering utan ett samlingsbegrepp för olika brottstyper. De vanligaste är bokföringsbrott och skattebrott, men det kan även vara fråga om t.ex. ett bedrägeri.


Främst när det gäller bokföringsbrott, skattebrott och sådan brottslighet som har koppling till näringsverksamhet ställs det högre krav på din försvarsadvokat. Försvararen behöver många gånger djupare kunskaper, inte bara inom juridiken utan även avseende ekonomiska och skatterättsliga frågor.  


Vid många andra brottstyper är det inte en fråga om ett agerande varit brottsligt på objektiva grunder, utan frågan i fokus kan kretsa kring vem som agerat. För ekobrotten är ordningen många gånger omvänd. Det kan stå klart vem som vidtagit en åtgärd eller underlåtit att agera, men fråga är istället om agerandet är straffbart.


Misstänks du för någon form av ekonomisk brottslighet är detta naturligtvis påfrestande för dig personligen, men det kan också riskera att skada företagets renommé.


Så snart som du får information om att du ska delges misstanke, eller du får en kallelse för att komma till förhör bör du vända dig till advokatfirman. Detta så att du kan komma i kontakt med någon av våra försvarsadvokater som har fördjupade kunskaper kring denna brottstyp.


Kontakta oss redan idag.

Våra tjänster

Narkotikabrott

Är du misstänkt för narkotikabrott?

Läs mer
Narkotikabrott
Sexualbrott

Är du misstänkt eller har du utsatts för våldtäkt, sexuellt ofredande eller annan liknande brottslighet?

Läs mer
Sexualbrott
Brottmål

Är du misstänkt för brott eller brottsoffer?

Läs mer
Brottmål
Särskild företrädare - SF

När ett barn har utsatts för brott

Läs mer
Särskild företrädare - SF
Misshandel

Är du misstänkt eller har du utsatts för misshandel?

Läs mer
Misshandel
Stöld, rån & tillgrepp

Är du misstänkt för stöld, rån eller annan tillgreppsbrottslighet?

Läs mer
Stöld, rån & tillgrepp