Civilmål

Juristhuset är en fullservicebyrå och kan därför tillhandahålla rådgivning och juridiska ombud inom praktiskt taget samtliga juridiska områden

Om civilrätt

Civilrätt eller civilmål är juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt såsom organisationer, företag m.fl. Ibland kallas civilrätten även för privaträtt. Till civilmålen hör bland annat

Oavsett om du är ställföreträdare för ett företag eller kommer till advokatfirman som privatperson, för vi din talan.


Arbetsrätt och affärsjuridik

Advokatfirman är välkänd för sina processförare. Det kan vara en bra idé att ha en jurist till hands vid bolagsbildningar, avtalsskrivning och liknande områden, då stora problem kan uppstå i ett senare skede. I dessa fall tillämpar vi klientanpassade lösningar för strategisk hantering av juridiska frågeställningar. Kontakta oss gärna för mer information.


Välkommen att läsa mer om alla våra olika rättsområden här nedan.


För allmäna frågor

Skicka ett meddelande till oss på Juristhuset.

Våra tjänster

Migrationsrätt

Läs mer
Migrationsrätt
Familjerätt

Läs mer
Familjerätt
Affärsjuridik

Vad är affärsjuridik?

Läs mer
Affärsjuridik
Arbetsrätt

Vad är arbetsrätt?

Läs mer
Arbetsrätt
Arvsrätt och testamente

Arvsrätten reglerar vad som ska hända med din kvarlåtenskap när du inte längre finns. Arvsrätten kan fördelas genom ett testamente men regleras även i svensk rätt genom ärvdabalken

Läs mer
Arvsrätt och testamente