Civilmål

Juristhuset är en fullservicebyrå och kan därför tillhandahålla rådgivning och juridiska ombud inom praktiskt taget samtliga juridiska områden.

Civilrätt är juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt såsom organisationer, företag m.fl. Ibland kallas civilrätten även för privaträtt. Till civilrätten hör arbetsrätt, associationsrätt, familjerätt m.m.


Oavsett om du är ställföreträdare för ett företag eller kommer till advokatfirman som privatperson, för vi din talan. Advokatfirman är välkänd för sina processförare. Det kan vara en bra idé att ha en jurist till hands vid bolagsbildningar, avtalsskrivning och liknande områden, då stora problem kan uppstå i ett senare skede. I dessa fall tillämpar vi klientanpassade lösningar för strategisk hantering av juridiska frågeställningar.Våra tjänster

Migrationsrätt

Vad är migrationsrätt?

Läs mer
Migrationsrätt
Familjerätt

Vad är familjerätt?

Läs mer
Familjerätt
Affärsjuridik

Vad är affärsjuridik?

Läs mer
Affärsjuridik
Arbetsrätt

Vad är arbetsrätt?

Läs mer
Arbetsrätt
Arbetstillstånd

Kortare handläggningstider

Läs mer
Arbetstillstånd
Arvsrätt och testamente

Arvsrätten reglerar vad som ska hända med din kvarlåtenskap när du inte längre finns. Arvsrätten kan fördelas genom ett testamente men regleras även i svensk rätt genom ärvdabalken.

Läs mer
Arvsrätt och testamente