Brottmål

Är du misstänkt för brott eller brottsoffer?

Som misstänkt har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Är du brottsoffer kan du få ett målsägandebiträde förordnat för dig. Vi arbetar främst i Stockholm men åtar oss även mål i övriga Sverige. Juristhuset har flera advokater som har över 40 års samlad erfarenhet av brottmål. Allt sedan grundandet har brottmål varit ett av advokatbyråns huvudsakliga rättsområden.


Om du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för ett brott är du välkommen att kontakta advokatbyrån. Vi hjälper dig med hur du ska agera för att få en försvarare eller ett målsägandebiträde utsedd för dig.


Försvarare 

Försvarsadvokaterna på Juristhuset åtar sig alla typer av försvararuppdrag både som offentlig och som privat försvarare. Som misstänkt har du i de flesta fall rätt till offentlig försvarare. Detta redan när du ska gå på första polisförhöret. En offentlig försvarare utses av domstolen efter dina önskemål. Det är försvararens uppgift att tillvarata den misstänktes rätt.


Målsägandebiträde 

Om du utsatts för brott kallas du målsägande. Som målsägande eller brottsoffer kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. På samma sätt som en offentlig försvarare utses för en misstänkt utses målsägandebiträdet av domstol. Ditt val av målsägandebiträde ska beaktas av domstolen. Målsägandebiträdets uppgift är att vägleda dig och biträda dig igenom hela rättsprocessen. Förutom att målsägandebiträdet kan hjälpa dig att få den misstänkte fälld för sin gärning ska målsägandebiträdet även vara dig behjälplig med beräknandet av skadestånd för det brott du utsatts för.

Våra tjänster

Narkotikabrott

Är du misstänkt för narkotikabrott?

Läs mer
Narkotikabrott
Sexualbrott

Är du misstänkt eller har du utsatts för våldtäkt, sexuellt ofredande eller annan liknande brottslighet?

Läs mer
Sexualbrott
Särskild företrädare - SF

När ett barn har utsatts för brott

Läs mer
Särskild företrädare - SF
Misshandel

Är du misstänkt eller har du utsatts för misshandel?

Läs mer
Misshandel
Stöld, rån & tillgrepp

Är du misstänkt för stöld, rån eller annan tillgreppsbrottslighet?

Läs mer
Stöld, rån & tillgrepp
Ekobrott

Är du misstänkt för ekonomisk brottslighet, t.ex. bokföringsbrott eller skattebrott?

Läs mer
Ekobrott