Arbetstillstånd

Kortare handläggningstider

En utlänning behöver ett arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Advokatfirman Juristhuset har ingått en överenskommelse med Migrationsverket och blivit certifierad arbetsgivare. Detta innebär att ansökningar om arbetstillstånd som skickas in av Juristhuset har en kortare handläggningstid hos Migrationsverket. Migrationsverket fattar beslut i kompletta arbetstillståndsansökningar inom 10 arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan.

Våra tjänster

Migrationsrätt

Vad är migrationsrätt?

Läs mer
Migrationsrätt
Familjerätt

Vad är familjerätt?

Läs mer
Familjerätt
Affärsjuridik

Vad är affärsjuridik?

Läs mer
Affärsjuridik
Arbetsrätt

Vad är arbetsrätt?

Läs mer
Arbetsrätt
Arvsrätt och testamente

Arvsrätten reglerar vad som ska hända med din kvarlåtenskap när du inte längre finns. Arvsrätten kan fördelas genom ett testamente men regleras även i svensk rätt genom ärvdabalken.

Läs mer
Arvsrätt och testamente
Civilmål

Juristhuset är en fullservicebyrå och kan därför tillhandahålla rådgivning och juridiska ombud inom praktiskt taget samtliga juridiska områden.

Läs mer
Civilmål