Arbetsrätt

Vad är arbetsrätt?

Arbetsrätten är en ofta komplicerad tillvaro där du behöver en advokat eller biträdande jurist med erfarenhet och specialistkompetens. Det är många gånger fråga om en omvälvande och livsförändrande händelse att bli av med sitt arbete. När en anställning upphör får det konsekvenser för individen men det kan även påverka eventuell familj och möjligheten till försörjning. Detta samtidigt som du har att ta ställning till svåra beslut under tidspress. 


Vi har specialistkompetens inom området och kan tillhandahålla;

  • rådgivning och förhandling,
  • upprättande av avtal och avtalstolkning,
  • upphovsrättsliga frågor inom arbetslivet,
  • diskrimineringsärenden,
  • biträde i skiljeförfaranden m.m.

Inom detta område vill vi på advokatfirman särskilt lyfta fram advokat Michael Fischbein som har lång erfarenhet av arbetsrätt och särskilt diskriminering och särbehandling på arbetsplatsen. Michael har lång erfarenhet av att företräda arbetstagare som behandlats illa av sina arbetsgivare, därför kan han vägleda dig genom denna omvälvande tid när du har som svårast att fatta rätt beslut. 


På advokatfirman har vi erfarenhet av att företräda individen mot såväl staten som företag med global räckvidd och vi räds inte av motpartens storlek. Genom att leverera riktig kompetens och konkreta resultat så talar advokatfirmans goda renommé för sig självt.


Kontakta oss idag. 

Våra tjänster

Migrationsrätt

Läs mer
Migrationsrätt
Familjerätt

Läs mer
Familjerätt
Affärsjuridik

Vad är affärsjuridik?

Läs mer
Affärsjuridik
Arvsrätt och testamente

Arvsrätten reglerar vad som ska hända med din kvarlåtenskap när du inte längre finns. Arvsrätten kan fördelas genom ett testamente men regleras även i svensk rätt genom ärvdabalken

Läs mer
Arvsrätt och testamente
Civilmål

Juristhuset är en fullservicebyrå och kan därför tillhandahålla rådgivning och juridiska ombud inom praktiskt taget samtliga juridiska områden

Läs mer
Civilmål