Tina är ett av advokatfirmans nyare tillskott, hon bidrar redan med ett imponerade register inom kriminalteknisk bevisning och bevisvärdering inom brottmål. Hon började på advokatfirman 2018 men har redan blivit en självklar del av firman. På advokatfirman är vi alla eniga om att Tina kniper guldplatsen som firmans tuffaste backpacker. Beväpnad med endast en ryggsäck tog hon sig runt Sydamerika från start till slut. Tina har tidigare arbetat på domstol och advokatbyrå i Malmö. Hon använder sina kunskaper för att hjälpa klienter som söker asyl, uppehålls- och arbetstillstånd samt de vilka blivit utsatta för brott. Vi på advokatfirman uppskattar särskilt Tinas uppriktiga engagemang att hjälpa andra. Tina talar svenska, engelska, farsi, dari och en hel del spanska. 

  • Tina åtar sig uppdrag som:
  • Brottmål (privat försvarare)
  • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
  • Offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • Offentligt biträde i förvarsärenden (i frågor om verkställighet av utvisning- och avvisningsbeslut)
  • Offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LRV och LPT
  • Allmän praktik

Ring Tina Kardar för ett överenskommet fast pris för hjälp med ansökan om arbetstillstånd.