Shirley är advokatfirmans Paralegal. Shirley började på Juristhuset år 2014 efter att ha tagit sin paralegalexamen på Påhlmans Handelsinstitut, där hon även sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Hon bistår advokaterna och juristerna med bland annat rättsutredningar, kontakter med myndigheter samt domstolar. Shirley handlägger även vissa skadeståndsärenden för klienternas räkning. Hon är navet som förbinder advokatfirmans praktiker med den administrativa personalen vilket ofta är en krävande uppgift eftersom det är advokater hon har att göra med. Om vi på advokatfirman skulle sammanfatta Shirley med ett ord så skulle det nog vara firmans styrbord, höger och vänster kan skifta efter perspektiv, men det finns bara ett styrbord. Med sådan struktur och organisation var det ingen som förvånades på advokatfirman när det stod klart att hon även talade flytande tyska. Vi är däremot inte helt på det klara med varför hon kör en italiensk bil...