Vinst mot Försäkringsbolag

Tillbaka till arkivet

Wangson vinner mot försäkringsbolag efter flera års processande.

Efter en långdragen tvist om försäkringsfall och försäkringsvillkorens tolkning och tillämplighet går domstolen på Wangsons och hans klients linje.