Vinst i köprättslig tvist

Tillbaka till arkivet

Tina Kardar biträdde klient i lägenhetsaffär, klienten hade framgång med samtliga krav och erhöll full betalning.

Tina Kardar biträdde säljaren av en bostadsrätt i Stockholm. Ärendet avsåg en köprättslig tvist kring fel i vara, försäkringsersättning samt påstådd detentionsrätt. Efter en noggrann processlägesanalys stod Kardar och klienten fast vid sin inställning under förhandlingsprocessen. Klienten fick igenom samtliga krav och erhöll full betalning i affären.