Skattebrott m.m.

Tillbaka till arkivet

Klienten misstänktes för skattebrott, men efter en grundlig redogörelse från försvaret över de faktiska omständigheterna och rådande praxis kunde förundersökningen läggas ned.

Advokat Gustaf Wangson biträde klient som delgetts misstanke om flera skattebrott. Försvaret kunde tidigt konstatera att praxis inte gav stöd för att ärendet skulle gå vidare till åtal. Efter en omfattande genomgång av materialet av advokaten och klienten kunde saken klaras upp. Åklagaren menade att det juridiska regelverket var komplicerat och beslutade att förundersökningen om brott skulle läggas ned. För klienten var det en otrolig lättnad och advokat Wangson gläds åt att klienten inte behövde genomlida en onödig rättegång. Wangson uppger att det goda resultatet ska tillskrivas ett nära samarbete mellan försvarare och klient, men även det faktum att den enskilda åklagaren fattade ett riktigt beslut om den fortsatta handläggningen.