Lösning utanför domstol

Tillbaka till arkivet

En stundande vårdnads-, boende- och umgängesprocess undviks genom starkt engagemang från klient och advokat.

Advokaten Gustaf Wangson biträdde sin klient inför en stundande vårdnads-, boende- och umgängesprocess. Genom ett starkt engagemang och ett tydligt processteam, mellan klient och advokat, kunde samtliga frågor lösas utan att talan väcktes vid domstol. Motparten fick ge efter i de avgörande frågorna, detta skedde emellertid positivt nog i samförstånd. Viktigast av allt kunde klienten och även barnen besparas en domstolsprocess, detta samtidigt som resultatet blev det bästa för barnen.