Helt frikänd i "supportermålet"

Tillbaka till arkivet

Domen föll i ett mål om fotbollssupportrar, advokat Johan Cahps klient frikändes på samtliga åtalspunkter.

Frågan i målet för advokat Johan Cahp och hans klient var om klienten var identifierad eller ej. Advokat Cahp höll en sakframställan med bildmaterial framtaget efter egen utredning. Genom sina insatser lyckades försvaret visa att det inte fanns något unikt med de kläder som åklagaren påstod pekade ut klienten. Tingsrätten skrev att ”kläderna torde vara sådana som ett flertal [supportar] hade på sig. Det går inte heller att dra några säkra slutsatser utifrån kroppskonstitution”.