Frikännande dom i penningtvättmål

Tillbaka till arkivet

Johan Cahps klient åtalades för penningtvätt.

Åklagaren påstod att klienten medveten om att pengarna kom från ett bedrägeri mottagit de 90 000 sek på sitt konto. Att pengarna kom från ett bedrägeri och inbetalts på klientens konto var ostridigt. För övrigt framgick detta tydligt av den av åklagaren åberopade bevisningen. Likaså framgick det av åklagarens bevisning att klientens bank-id kommit till användning. Det sist nämnda kunde förklaras av att klienten blivit av med sin telefon innehållande bl.a. uppgifterna om bankkort. Åklagaren påstod vidare att klienten omsatt pengarna genom bankomatuttag (3 st), köp och överföring till bedragaren. 


Försvaret invände att klienten inte upptäckt att pengarna fanns på aktuellt konto samt att klienten inte omsatt pengarna som åklagaren påstod. Av klockslagen från bankomatuttagen gick att utläsa av förundersökningen. Försvaret kunde genom egen bevisning visa att bankomatuttagen skedde i nära anslutning till att klienten började sitt arbetspass eller under den tid klienten befann sig på sin arbetsplats. Till saken hörde att pengarna varit inne så kort tid på klientens konto och att det inte av saldot gick att utläsa att pengarna funnits på kontot. Det sist nämnda innebar att klienten inte alldeles lät kunnat utläsa att pengarna funnits på kontot.  Tingsrätten fann att försvarets invändningar inte var motbevisade och också stöddes av den av försvaret åberopade bevisningen. Vad gällde klientens invändning att hen tappat bort sin telefon innehållande bl.a. bankkort och uppgifter om inloggningskod till bank-id:et ansåg tingsrätten att denna inte var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende. 


Åtalet ogillades liksom skadeståndsyrkandet.