Frikänd på grund av schizofreni

Tillbaka till arkivet

Tingsrätten frikände advokat Johan Cahps klient sedan det klarlagts att den misstänkte diagnostiserats med schizofreni.

Klienten hade erkänt en stöld, men försvarets linje i målet var att erkännandet varken var trovärdigt eller tillförlitligt. Den misstänktes erkännande var mer att se som ett medgivande av att vederbörande faktiskt tillgripit de aktuella varorna. Bakgrunden till händelsen och försvarets linje var att klienten led av schizofreni. I princip bestod försvarets linje av att klienten inte kommit att begå gärningen utan den vanföreställning hen led av vid gärningstillfället. Gärningen begicks inte av klienten utan den person hen trodde sig vara. Tillgreppet hade alltså aldrig blivit av om hen inte led av vanföreställningen att hen var en annan person vid tillgreppet. Hen kunde därför inte själv anses ha uppsåt till tillgreppet, det var mot denna bakgrund som åtalet kom att ogillas.