Frikänd för grovt rån

Tillbaka till arkivet

Efter att ha suttit häktad en tid frikändes advokat Johan Cahps klient av tingsrätten från misstankarna om grovt rån.

Enligt åtalet skulle klienten tillsammans med tre andra i hemmet hos målsäganden tillgripit nycklarna till en Audi RS6:a. Tillgreppet skulle ha föregåtts av hot och våldshandlingar. 

Åklagarens huvudsakliga bevisning bestod av telefonuppkopplingar och en övervakningsfilm. Enligt telefonuppkopplingarna skulle klientens telefon kopplat upp på en mast som täckte brottsplatsen. Detta i närtid till brottet. Försvaret pekade på att det var oklart hur stort område som täcktes av aktuell mast, vilket i sin tur innebar att det inte gick att dra ngn säker slutsats att telefonen kopplat upp på brottsplatsen. 

Vidare anförde försvaret att samma telefon enligt telefonuppkopplingarna rört sig i riktning ifrån brottsplatsen. I sin tur innebar detta att telefonen vid tiden för brottet ej befann sig vid brottsplatsen eftersom den senare masten telefon kopplat ej täckte brottsplatsen. 

Enl åkl skulle en hyrbil som klienten ostridigt hyrt på en övervakningsfilm synas röra sig ifrån brottsplatsen. Försvaret vitsordade inte att den bil som syntes på övervakningsfilmen var identisk med den aktuella hyrbilen. Bl a framhöll försvaret att det inte gick att se bilens registreringsskylt. En annan invändning försvaret gjorde var att om det nu var den aktuella hyrbilen så befann sig klientens telefon på annan plats. Anledningen var att övervakningsfilmen visade bilder norr om brottsplatsen medan telefonen en kort tid innan kopplat upp söder om brottsplatsen. 

En annan invändning försvaret gjorde var att den beskrivning målsägandena gjort avseende sign på gärningsmännen inte stämde på klienten. Detta både det sign som målägandena uppgett till polisen och det ngt förändrade sign målsägandena uppgett i tingsrätten. 

I sina domskäl kommer tingsrätten fram till att det inte finns ngn bevisning som knyter de tilltalade till brottsplatsen. Tingsrätten anger vidare att oavsett huruvida det är den aktuella hyrbilen på övervakningsfilmen finns inget i utredningen som utesluter att de tilltalade befunnit sig på annan plats en den åklagaren påstår.