Frikänd avseende misstankar om grov mordbrand

Tillbaka till arkivet

Gotlands tingsrätt frikände advokat Johan Cahps klient från misstankarna avseende grov mordbrand. Åtalet avsåg bl a grov mordbrand alternativt försök till grov mordbrand samt övergrepp i rättssak. Allt vid restaurang Köpmannen i centrala Visby. Klienten kom att frikännas i dessa delar. 


Enligt åtalet skulle klienten uttalat hot till ägaren med innebörden att restaurangen skulle eldhärjas. Vidare påstods att han skulle ha kastat två stycken molotovcocktails mot restaurangen, vilka båda landat på uteserveringen och antänt densamma. Förundersökningen innehöll en omfattande teknisk utredning som åberopades i målet. Bland annat hade NFC gjort en sannolikhetbedömning beträffande visst material som påträffats hos klient (tomflaskor och tygbitar). Enligt åklagarens påstående var dessa identiska med sådana flaskor och tygbitar som påträffats hos klienten vid en husrannsakan. 


Advokatbyrån gjorde en egen utredning angående förekomsten av tygbitarna och NFC.s beräkningsmetod. NFCs sakkunnige åberopades också av försvaret i tingsrätten. Detta i syfte att visa att sannolikheten för att tygbitarna kom från klientens bostad inte var så hög som man först kunde få uppfattningen av. 


Advokatbyråns utredning visade också att flaskorna såldes på flera ställen i Visby. Tre brandexperter kom att höras emot varandra. Enligt en av brandexperterna skulle branden självsläkt även om inga släktningsåtgärder vidtagits. Enligt försvaret innebar det att det objektivt sett inte kunde vara fråga om en mordbrand, också en åsikt tingsrätten delade. Liksom försvaret ansåg tingsrätten att gärningsbeskrivningen inte täckte andra brott. 

Tingsrättens dom innehåller en djupgående analys av vad som krävs för att det objektivt sätt ska vara fråga om en mordbrand. Klienten kom att fällas för två fall av hot mot tjänsteman och ett fall av olaga hot.