Cahp vinner och halvautomatisk pistol får inte förverkas

Tillbaka till arkivet

Advokat Cahps klient frikänd och försatt på fri fot, vapnen får inte förverkas enligt tingsrätten...

Advokat Johan Cahp försvarade en person åtalad för bl.a. innehav av en handgranat och en halvautomatisk pistol, med magasin och patroner, vid tingsrätten. Vapnen hittades i ett förrådsutrymme till vilket den misstänkte hade tillgång. Åtalet kom att ogillas enär det inte var visat att den misstänkte vare sig var ägare till vapnen eller det ansågs visat att han befattat sig med dem. Dessutom ansåg tingsrätten inte att det gick att förverka vapnen då man inte ansåg den misstänkte vara ägare till dem.