Åtal för olaga hot ogillas

Tillbaka till arkivet

Advokat Wangson försvarar klient mot anklagelser om olaga hot

Åtal väcktes mot klienten för drygt ett år sedan, angående olaga hot. I samband med huvudförhandling vid tingsrätten meddelades av en enig domstol att åtalet ogillades i dess helhet.