Niclas Karlsson är advokat och en av delägarna på Juristhuset och har arbetat på byrån i 18 år och tillhör en av veteranerna. Niclas arbetar främst med brottmål, familjerätt och processer inom försäkring, entreprenad mm.. Han har tidigare även undervisat på universitetet och varit verksam i Advokater Utan Gränser (Avocats Sans Frontières). När rättssalen inte kallar så tillbringar han gärna tid på sydligare breddgrader samt ägnar sig åt trädgårdsarbete på sitt lilla lantställe i Stockholms skärgård. Han har ett utpräglat musikintresse och som så många andra på byrån en stor passion för bilar, särskilt brittiska bilar.

  • Niclas åtar sig uppdrag som:
  • Offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
  • Offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • Offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LRV och LPT
  • Bodelningsförrättare
  • Likvidator
  • Allmän praktik