"Att ha rätt är inte samma sak som att få rätt". Martin har en gedigen säljarbakgrund och är en sann juridisk kreatör. Dessa två beståndsdelar är centrala i hans juridiska hantverk. Han har en förmåga att kunna övertyga de flesta och se det som ingen annan ser. Det kan vara avgörande för att klienten inte bara ska ha rätt, utan även få rätt. Utöver att vara en konstnär i rättssalen är Martin också en flitig gymbesökare, racingentusiast och brinner för stark mat. Förutom engelska talar han även franska och har tidigare bott i Strasbourg i 2 år samt studerat juridik på Université Aix-Marseille i Aix-en-Provence.


  • Martin åtar sig uppdrag som:
  • Offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge
  • Offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • Offentligt biträde i förvarsärenden (i frågor om verkställighet av utvisning- och avvisningsbeslut)
  • Offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LRV och LPT
  • Föreläsare och kan bokas för föreläsningar inom alla hans rättsområden
  • Allmän praktik

Ring Martin Orler för ett överenskommet fast pris för hjälp med ansökan om arbetstillstånd.