Arvsrätt och testamente

Arvsrätten reglerar vad som ska hända med din kvarlåtenskap när du inte längre finns. Arvsrätten kan fördelas genom ett testamente men regleras även i svensk rätt genom ärvdabalken

Genom att upprätta ett testamente försäkrar du dig om att din kvarlåtenskap fördelas efter dina speciella önskemål såsom din yttersta vilja den dagen du går bort, vem som ska ärva och vad de ska ärva. Det finns dock ett undantag och det är att bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott.


Om den avlidne var gift är huvudregeln att den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen och detta innan gemensamma barn, dock ser det annorlunda ut när det finns särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin kvarlåtenskap direkt. Särkullbarn kan avstå sin rätt till förmån för den efterlevande maken. Särkullbarn har då rätt till efterarv när den efterlevande maken går bort. Är du sambo så kan det vara viktigt att upprätta ett testamente då sambos inte ärver varandra automatiskt. För att sambos ska få ärva varandra måste de skriva ett testamente till förmån för varandra.


Det finns speciella formkrav som måste uppfyllas vid upprättandet av ett testamente därför kan det vara bra att anlita en jurist. Vi på Juristhuset har lång erfarenhet av både testamenten samt äktenskapsförord. Ring oss redan idag!


Våra tjänster

Migrationsrätt

Läs mer
Migrationsrätt
Familjerätt

Läs mer
Familjerätt
Affärsjuridik

Vad är affärsjuridik?

Läs mer
Affärsjuridik
Arbetsrätt

Vad är arbetsrätt?

Läs mer
Arbetsrätt
Civilmål

Juristhuset är en fullservicebyrå och kan därför tillhandahålla rådgivning och juridiska ombud inom praktiskt taget samtliga juridiska områden

Läs mer
Civilmål