ADVOKATER SOM STÅR UPP FÖR DIG

Senaste händelserna

Mark Safaryan får förvarsbeslut upphävt

Biträdande jurist Mark Safaryan biträdde en klient som var undantagen från krav på visering när det gäller vistelser som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod förutsatt att hen är innehavare av ett biometriskt pass som utfärdats av det andra landet.

Läs mer

Frikänd avseende misstankar om grov mordbrand

Läs mer
läs alla nyheter